You need to enable JavaScript to run this app.

Dataskyddsmeddelande

Continental Däck Sverige AB behandlar dina uppgifter i samband med din användning av webbplatsen continental-däck.se i enlighet med gällande lagstiftning.

1. Allmänt

Personuppgifter som du anger samlas in, behandlas och används av Continental Däck Sverige AB för syftet med genomförandet av kontraktet inom ramen för din användning av webbplatsen continental-däck.se. I den utsträckning det är nödvändigt för att kontraktet ska kunna genomföras, kan uppgifterna komma att överföras till de företag som är anknutna till Continental Däck Sverige AB i enlighet med avsnitt 15 och följande i den tyska aktiebolagslagen, i enlighet med vad som anges i Continentals Bindande företagsbestämmelser.

Om så är tillåtet och/eller föreskrivs i lag kan uppgifterna utvärderas för rapporteringsändamål (t.ex. statistik).

Dina uppgifter kommer att samlas in, bearbetas och användas uteslutande i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser (t.ex. ditt samtycke).

Genom att säkerställa tillhandahållandet av webbplatsen continental-däck.se (t.ex. teknisk support) överför vi data till vår tjänsteleverantör.

- Materna GmbH, Voßkuhle 37, 44141 Dortmund, Tyskland

- ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, Köpenicker Str. 9, 10997 Berlin, Germany

- mmpro film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstraße 3, 10965 Berlin, Tyskland.

- Falck Räddningskår AB, Falckhuset, 181 78, Lindingö, Sverige - Fri vägassistans.

Tjänsteleverantör: Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation och mmpro film- und medienproduktion GmbH samlar in och behandlar dina personuppgifter å våra vägnar i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra kontraktet (på grundval av ett Databehandlingsavtal eller, om Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation aoch mmpro film- und medienproduktion GmbH är baserad utanför EU, på grundval av EU:s standardklausuler för kontrakt).

I enlighet med lagbestämmelserna behandlas alla dina uppgifter som strikt konfidentiella.


För att kunna erbjuda Fri vägassistans till dig och därmed för att uppfylla serviceavtalet mellan dig och Continental Däck Sverige AB kommer dina personuppgifter som anges i kontaktformuläret och registerformuläret vid en uppdelning vidarebefordras till vår tjänsteleverantör Falck Räddningskår AB, Falckhuset, 181 78, Lidingö, Sverige. Informationen du uppger i kontaktformuläret är den data som behövs för att kunna hjälpa dig när du nyttjar tjänsten - Fri vägassistans. Falck Räddningskår AB samlar in och behandlar dina personuppgifter för våra räkning baserat på ett adekvat databehandlingsavtal.


2. Insamling och bearbetning av data

Continental Däck Sverige AB lagrar endast personuppgifter relaterade till användare av dess webbplats, continental-däck.se, om samtycke till detta har lämnats. De enda uppgifter som lagras är datum och tidpunkt för besöket, vilka sidor som har besökts, användning av muspekaren på webbplatsen, sidfunktioner som har använts och den webbplats från vilken användaren fått åtkomst till Continentals webbplatser. IP-adressen överförs anonymt och an vänds endast för att tilldela en geografisk plats på stadsnivå. Continental Däck Sverige AB använder denna information för att mäta aktiviteten på webbplatsen, för framtagning av statistik samt för att förbättra de tjänster och den information som tillhandahålls via webbplatserna.


Personliga användardata används endast för att behandla förfrågningar inom ramen för det medgivande som har getts eller i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd. Baserat på juridiska krav har Continental implementerat globala, enhetliga och interna dataskyddsregler (Bindande företagsregler) som reglerar skyddet av dina personuppgifter.

Continental Däck Sverige AB lagrar uppgifter som anges på webbplatser eller uppgifter som tillhandahålls för processen, såsom namn, företag, e-postadress, adress och telefonnummer. Detta görs endast för att möjliggöra personlig kommunikation med dig. Uppgifterna lagras och/eller används endast för att behandla din förfrågan/undran/deltagande i tävlingen. Dina uppgifter raderas när behandlingen av din förfrågan/undran har avslutats, förutsatt att denna radering inte strider mot lagstadgade krav för behållande av uppgifter.


3. Den registrerades rättigheter

3.1 Observera att du som registrerad, i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), har följande rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter:

Informationsrättigheter enligt artikel 13 och 14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

Rätt till åtkomst enligt artikel 15 i EU:s GDPR
Rätt till rättelse enligt artikel 16 i EU:s GDPR
Rätt till borttagning enligt artikel 17 i EU:s GDPR
Rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 i EU:s GDPR
Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i EU:s GDPR

Om du har några frågor om detta, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på e-postadress: dataprotection@conti.de

3.2 I enlighet med artikel 21 i EU:s GDPR har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till insamling, behandling/lagring och användning av dina personuppgifter. Samtycke måste återkallas genom att Continental Däck Sverige AB, Banehagsgatan 22, 414 51 Göteborg kontaktas skriftligen eller skicka ett e-postmeddelande till simon.hemberg@conti.de.

3.3 Du kan alltid kontakta våra dataskyddsombud skriftligen (inklusive via e-post) med frågor eller klagomål. E-post: dataprotection@conti.de. Du kan även kontakta lämpliga dataskyddsmyndigheter, om sådana är tillgängliga.


4. Skydd av lagrade uppgifter

Vårt företag och Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation och mmpro film- und medienproduktion GmbH använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som du angett mot manipulering, förlust, förstörelse eller obehöriga personers åtkomst. Säkerhetsåtgärderna förbättras kontinuerligt och anpassas i enlighet med den senaste tekniken. Uppgifter som inte är krypterade kan eventuellt läsas av tredje part. Vi vill därför påpeka att säker dataöverföring via internet (t.ex. via e-post) inte kan garanteras. Känsliga uppgifter bör därför antingen inte skickas alls eller endast via en säker anslutning (SSL). Om du öppnar sidor och filer och därefter ombeds att ange dina personuppgifter, bör du vara medveten om att överföringen av sådana uppgifter via internet eventuellt inte är säker och att det finns en risk att de kan läsas och manipuleras av obehöriga.

5. Cookies

När du besöker vår webbplats kan information komma att lagras på din dator i form av cookies. Sådana cookies används endast för att säkerställa driften av webbplatserna. Andra cookies (t.ex. i samband med webbplatsanvändning) skapas endast baserat på ditt samtycke (se Policy för cookies). Du kan även välja att inte acceptera cookies i dina webbläsarinställningar. Observera dock att du kanske inte kan använda flera funktioner på den här webbplatsen om du gör det.


6. Oracle Infinity

Den här webbplatsen använder Oracle Infinity, ett webbanalysverktyg från Oracle Infinity Inc. (nedan kallat ”Oracle Infinity”). Oracle Infinity använder en cookie på vår webbplats som endast skapas baserat på ditt medgivande.

De enda uppgifter som lagras är datum och tidpunkt för besöket, vilka webbplatser som har besökts, användning av muspekaren på webbplatsen, sidfunktionerna som har använts och den webbplats från vilken du fått åtkomst till Continentals webbplatser. Din IP-adress överförs anonymt och används endast för att tilldela ett geografiskt läge på stadsnivå. Det går därför aldrig att fastställa identiteten på en enskild webbplatsanvändare.

7. Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, ett webbanalysverktyg från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies, som är textfiler som lagras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder denna. Informationen som cookien genererar om din användning av dessa webbplatser kommer att överföras till och lagras på en Google-server i USA.

Vid aktivering av IP-adressanonymisering kommer Google att trunkera/anonymisera den sista oktetten av IP-adressen för EU:s medlemsstater, liksom för andra parter i Avtalet för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till Googles servrar i USA och förkortas. Den här webbplatsen använder sig av aktiv IP-anonymisering. På uppdrag av webbplatsleverantören kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen för webbplatsleverantören, samt tillhandahålla andra tjänster som är kopplade till aktiviteter på webbplatsen och internetanvändning till webbplatsleverantören.

Google kommer inte att associera din IP-adress med andra data som innehas av Google. Cookies på vår webbplats används endast på grundval av ditt samtycke. Vidare kan du förhindra att cookies sparas permanent genom att göra lämpliga ändringar i dina webbläsarinställningar. Vi vill dock påpeka att om du gör detta kommer du eventuellt inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan även förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adress) genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin-program som finns tillgängligt på: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Dessutom använder denna webbplats följande Google Analytics-funktioner för displayannonsering, som också implementeras via cookies:

  • Google Analytics demografi- och intresserapportering
  • Visningsrapporter i Google Display-nätverket
  • Remarketing

Dessa rapporteringsfunktioner gör det möjligt för oss att använda och utvärdera Googles intressebaserade annonseringsdata och besöksdata från tredje part i Google Analytics. Informationen omfattar uppgifter som ålder, kön och intressen. Demografiska data kan inte tillskrivas någon specifik person.

Remarketing med Google Analytics för onlineannonsering: Våra annonser visas på webbplatser som tillhör tredje part (inklusive Google). Vi och tredje part (inklusive Google) delar förstapartscookies (som Google Analytics-cookies) och tredjepartscookies (som DoubleClick-cookies) för att visa annonser baserat på tidigare besök av en användare på vår webbplats för att anpassa och optimera.

De cookies som krävs för visning av Google Analytics-annonser anges också på vår webbplats endast med ditt medgivande. Dessutom kan du permanent förhindra lagring av cookies genom att du ställer in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta; vi vill dock påpeka att om du gör detta kommer du eventuellt inte att längre att ha tillgång till alla funktioner på webbplatsen. Du kan också välja bort visning av Google Analytics-annonser direkt från Google och anpassa dina annonser på Google Display-nätverket genom att besöka annonsinställningarna på https://www.google.com/settings/ads.

8. Delning i sociala nätverk

Om du använder funktionen ”Dela” på vår webbplats överförs inga personuppgifter till respektive sociala mediatjänst. Om du använder din egen profil för att dela innehållet på vår webbplats, har vi inget ansvar för innehållet och omfattningen av de data som samlas in av dessa nätverk. Användarvillkoren och sekretesspolicys för respektive socialt nätverk gäller i detta avseende.

9. iFraming:

Vi bäddar in videor med hjälp av iFraming på vår webbplats. Externt innehåll från webbplatser som tillhör tredje part kan bäddas in och visas i definierade områden på vår webbplats med hjälp av iFraming.

Videor från följande tredjepartswebbplats är inbäddade på vår webbplats:

YouTube
Den här webbplatsen från vilken videor är inbäddade med hjälp av iFraming drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

När du klickar på videon kommer den att markeras med YouTube-logotypen. Du hittar YouTubes meddelande om dataskydd [här].

Om du besöker någon av våra webbplatser med inbäddade videor, kommer Internet Explorer inte automatiskt att upprätta en länk till servern i lämpligt nätverk. Genom att klicka på den inbäddade videon samtycker du till kommunikation med den tidigare nämnda webbplatsen och till webbplatsens placering av cookies. Genom att klicka på den inbäddade videon skickas informationen om att du har besökt vår webbplats automatiskt till ovannämnda webbplatsoperatör och ovannämnda webbplats kommer att placera ut cookies.

Om du är inloggad på ovannämnda webbplats och besöker vår webbplats kommer de data som överförs att kopplas till ditt användarkonto. Om du vill förhindra att ett nätverk kopplar information med ditt användarkonto på det här sättet, så ska du logga ut från respektive nätverk innan du klickar på respektive video.

Även om du inte är registrerad som medlem av ovannämnda webbplats, eller om du inte är inloggad för närvarande, kan dina data komma att lagras av operatören på den ovannämnda webbplatsen efter att du har klickat på respektive video. Vi kan inte påverka placeringen av tredjepartscookies, omfattningen och innehållet i de data som samlas in av ovannämnda webbplats, eller hur dessa data används. För mer information, vänligen läs ovannämnda webbplats sekretesspolicys.